Politika kvality

Společnost BETRIM s.r.o., se zabývá realizací práškových povrchových
úprav kovových materiálů v rozsahu nejrozmanitějších požadavků zákazníků na
detailní a přesné lakování. Zaměřujeme se nejen na tuzemský ale také na
zahraniční trh.
Naší vizí je trvale vycházet vstříc požadavkům zákazníků na kvalitu, objem
a technické zpracování zakázek a ujišťování zákazníka o dobré spolupráci se
seriózní, dynamickou a dobře fungující společností, kde rozhodujícím ukazatelem
je plnění dohodnutých závazků v termínu a maximální dohodnuté kvalitě povrchové
úpravy nebo poskytnuté služby. Tato snaha vedení společnosti vede a zavazuje ke
zvyšování spokojenosti zákazníka, zaměstnanců a spolupracovníků.
Vytváříme podmínky pro neustálý rozvoj našich zaměstnanců ovlivňujících
kvalitu povrchové úpravy a souvisejících poskytovaných služeb. Podporujeme a
vytváříme podmínky pro aktivní účast všech zaměstnanců a dalších osob při
zlepšování systému managementu kvality.
Naším záměrem a vizí je zavést a trvale a udržitelně zlepšovat systém
managementu kvality podle normy EN ISO 9001:2015. Tuto politiku uplatňujeme ve
vztahu ke všem zainteresovaným stranám.

 


Ve Fulneku, 1.5.2023

Jindřich Schich
jednatel