SPECIFIKACE DÍLŮ PRO LAKOVÁNÍ:

Charakter dílů:

Ocelové svařence, výpalky, díly z jaklů, ohýbaných profilů, trubek, plechové skříně apod..

Maximální rozměry a váhy stříkaných dílů:

Délka: 3 500 mm

Šířka:  1 000 mm

Výška: 1 500 mm

Hmotnost: 110 kg/m délky dílu

Rychlost dopravníku :  0,5— 1,5 m /min. v závislosti na charakteru dílů

Předúprava povrchu:  Zinečnatý fosfát